Fundargerð 139. þingi, 142. fundi, boðaður 2011-06-06 23:59, stóð 15:32:55 til 19:52:25 gert 7 8:10
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

142. FUNDUR

mánudaginn 6. júní,

að loknum 141. fundi.

Dagskrá:


Almenningsbókasöfn, 3. umr.

Stjfrv., 580. mál (gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 980, frhnál. 1546.

[15:32]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Námsstyrkir, 2. umr.

Stjfrv., 734. mál (aukið jafnræði til náms). --- Þskj. 1259, nál. 1550.

[15:38]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landsbókasafn -- Háskólabókasafn, 2. umr.

Stjfrv., 760. mál (heildarlög). --- Þskj. 1316, nál. 1592, brtt. 1593.

[15:44]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Menntun og atvinnusköpun ungs fólks, síðari umr.

Þáltill. SkH o.fl., 449. mál. --- Þskj. 736, nál. 1572.

[15:55]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:11]

Útbýting þingskjala:


Barnaverndarlög, 3. umr.

Stjfrv., 56. mál (markvissara barnaverndarstarf). --- Þskj. 1508, brtt. 1578.

[16:12]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 763. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1330, nál. 1540.

[16:21]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:57]

Útbýting þingskjala:


Atvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, 2. umr.

Stjfrv., 830. mál (starfstengd vinnumarkaðsúrræði, upplýsingaskylda, desemberuppbót o.fl.). --- Þskj. 1487, nál. 1605.

[16:58]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttindagæsla fyrir fatlað fólk, 2. umr.

Stjfrv., 728. mál (heildarlög). --- Þskj. 1252, nál. 1623, brtt. 1624.

[17:17]

Hlusta | Horfa

[17:55]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ferðamálaáætlun 2011--2020, síðari umr.

Stjtill., 467. mál. --- Þskj. 758, nál. 1608, brtt. 1609.

[18:15]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkuskipti í samgöngum, síðari umr.

Stjtill., 403. mál. --- Þskj. 640, nál. 1544, brtt. 1545.

[18:55]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:16]

Útbýting þingskjala:


Rannsóknarnefndir, 3. umr.

Frv. forsætisn., 348. mál (heildarlög). --- Þskj. 944, frhnál. 1497, brtt. 1498.

[19:17]

Hlusta | Horfa

[19:51]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 12.--19. mál.

Fundi slitið kl. 19:52.

---------------