Staða mála á 147. þingi
Samþykkt

111 Almenn hegningarlög (uppreist æru), BjarnB, þskj. 144 27.09.2017 80/2017
112 Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt), stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þskj. 145 27.09.2017 79/2017
113 Útlendingar (málsmeðferðartími), KJak, þskj. 146 27.09.2017 81/2017
Fann: 3

Kom ekki til 1. umræðu

110 Almannaheillasjóður, EyH, ekki komið á dagskrá, þskj. 110 útbýtt 2017-09-26 16:25
10 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), JSV, ekki komið á dagskrá, þskj. 10 útbýtt 2017-09-26 13:33
123 Almenn hegningarlög (hatursáróður), BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 123 útbýtt 2017-09-26 16:57
122 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 122 útbýtt 2017-09-26 16:45
13 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 13 útbýtt 2017-09-26 13:38
2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 2 útbýtt 2017-09-12 15:44
60 Brottnám líffæra (ætlað samþykki), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 60 útbýtt 2017-09-26 15:13
116 Búvörulög (útflutningsskylda á lambakjöt), GBS, ekki komið á dagskrá, þskj. 116 útbýtt 2017-09-26 16:34
67 Félagsþjónusta sveitarfélaga (innleiðing samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál), félags- og jafnréttismálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 67 útbýtt 2017-09-26 15:17
134 Fjarskipti og meðferð sakamála (afnám gagnageymdar o.fl.), BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 134 útbýtt 2017-09-26 18:51
1 Fjárlög 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, 1. umr. var á dagskrá 4. fundar (ekki rætt).
102 Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 102 útbýtt 2017-09-26 16:25
24 Framleiðsla, sala og meðferð kannabisefna, PawB, ekki komið á dagskrá, þskj. 24 útbýtt 2017-09-26 13:45
38 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 38 útbýtt 2017-09-26 14:17
14 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 14 útbýtt 2017-09-14 10:14
4 Gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald og áfengiskaupafríðindi), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 4 útbýtt 2017-09-12 15:44
65 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 65 útbýtt 2017-09-26 15:14
59 Málefni aldraðra (akstursþjónusta), EyH, ekki komið á dagskrá, þskj. 59 útbýtt 2017-09-26 15:06
135 Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 135 útbýtt 2017-09-26 20:02
22 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 22 útbýtt 2017-09-14 11:00
109 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 109 útbýtt 2017-09-26 16:25
103 Stjórnarskipunarlög, KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 103 útbýtt 2017-09-26 16:25
107 Stjórnarskipunarlög, BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 107 útbýtt 2017-09-26 12:33
7 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (tímabundin rýmkun gildissviðs), ELA, ekki komið á dagskrá, þskj. 7 útbýtt 2017-09-26 13:33
119 Sveitarstjórnarlög (skuldir vegna húsnæðismála), EyH, ekki komið á dagskrá, þskj. 119 útbýtt 2017-09-26 17:29
16 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), VilB, ekki komið á dagskrá, þskj. 16 útbýtt 2017-09-26 13:41
108 Tekjuskattur (skattaívilnanir félagasamtaka), EyH, ekki komið á dagskrá, þskj. 108 útbýtt 2017-09-26 16:25
25 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), PawB, ekki komið á dagskrá, þskj. 25 útbýtt 2017-09-26 13:45
39 Útlendingar (fylgdarlaus börn), RBB, ekki komið á dagskrá, þskj. 39 útbýtt 2017-09-26 14:17
8 Veiting ríkisborgararéttar, LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 8 útbýtt 2017-09-14 10:14
21 Vextir og verðtrygging o.fl (afnám verðtryggingar lána til neytenda), ELA, ekki komið á dagskrá, þskj. 21 útbýtt 2017-09-26 13:45
104 Virðisaukaskattur (afnám bókaskatts), LA, ekki komið á dagskrá, þskj. 104 útbýtt 2017-09-26 16:25
3 Virðisaukaskattur o.fl. (losun koltvísýrings í samgöngum o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 3 útbýtt 2017-09-12 15:44
62 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 62 útbýtt 2017-09-26 15:13
69 Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, félags- og jafnréttismálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 69 útbýtt 2017-09-26 15:17
132 Ærumeiðingar, BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 132 útbýtt 2017-09-26 18:34
Fann: 36