Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Sala Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Ráðstafanir í fjármálum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Skoðanakannanir

þingsályktunartillaga

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Þakkir til forseta

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður ungs fólks)
lagafrumvarp

Fiskvinnsluskólar

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Ný löggjöf um háskóla

fyrirspurn

Skipan prestakalla og prófastsdæma

fyrirspurn

Starfsmenn þjóðkirkju Íslands

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

(binditími fjár o.fl.)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(endurskoðun laga)
fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Frágangur nefndarálits

um fundarstjórn

Forgangsröð mála

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(áhættugjald og ábyrgðargjald)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins

lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

(hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á áfengislögum

um fundarstjórn

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn

Sparisjóðir

(stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp