Fundargerð 146. þingi, 78. fundi, boðaður 2017-05-31 23:59, stóð 00:27:27 til 02:10:17 gert 1 16:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

78. FUNDUR

miðvikudaginn 1. júní,

að loknum 77. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[00:27]

Horfa


Kosning eins aðalmanns í Jafnréttissjóð Íslands í stað Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur.

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosin væri án atkvæðagreiðslu:

Hanna Birna Kristjánsdóttir.


Kosning eins aðalmanns tímabundið í endurupptökunefnd í stað Ásgerðar Ragnarsdóttur.

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosinn væri án atkvæðagreiðslu:

Haukur Örn Birgisson.


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 609. mál. --- Þskj. 977.

Enginn tók til máls.

[00:29]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1041).


Stjórn fiskveiða, 3. umr.

Frv. atvinnuveganefndar, 612. mál (brottfall og framlenging bráðabirgðaákvæða). --- Þskj. 982.

[00:30]

Horfa

[00:33]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1042).


Vegabréf, 3. umr.

Stjfrv., 405. mál (samningar um framleiðslu vegabréfa). --- Þskj. 536.

Enginn tók til máls.

[00:33]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1043).


Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn, 3. umr.

Stjfrv., 413. mál (grunnlínupunktar og aðlægt belti). --- Þskj. 546.

Enginn tók til máls.

[00:34]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1044).


Lánshæfismatsfyrirtæki, 3. umr.

Stjfrv., 401. mál (EES-reglur). --- Þskj. 532 (með áorðn. breyt. á þskj. 813).

Enginn tók til máls.

[00:35]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1045).


Framkvæmdasjóður ferðamannastaða, 3. umr.

Stjfrv., 411. mál (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.). --- Þskj. 542 (með áorðn. breyt. á þskj. 814).

Enginn tók til máls.

[00:36]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1046).


Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa, 3. umr.

Stjfrv., 412. mál (eftirlit með vigtunarleyfishöfum). --- Þskj. 544.

Enginn tók til máls.

[00:36]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1047).


Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 272. mál (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). --- Þskj. 379 (með áorðn. breyt. á þskj. 985).

[00:36]

Horfa

[00:37]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1048).


Skortsala og skuldatryggingar, 3. umr.

Stjfrv., 386. mál (EES-reglur). --- Þskj. 516 (með áorðn. breyt. á þskj. 826).

Enginn tók til máls.

[00:38]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1049).


Skattar, tollar og gjöld, 3. umr.

Stjfrv., 385. mál (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.). --- Þskj. 515 (með áorðn. breyt. á þskj. 859).

Enginn tók til máls.

[00:38]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1050).


Vátryggingasamstæður, 3. umr.

Stjfrv., 400. mál. --- Þskj. 531 (með áorðn. breyt. á þskj. 916).

Enginn tók til máls.

[00:39]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1051).


Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, 3. umr.

Stjfrv., 111. mál. --- Þskj. 170 (með áorðn. breyt. á þskj. 932).

Enginn tók til máls.

[00:39]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1052).


Jarðgöng undir Vaðlaheiði, 3. umr.

Stjfrv., 524. mál (viðbótarfjármögnun). --- Þskj. 755.

[00:39]

Horfa

[00:41]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1053).


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 3. umr.

Stjfrv., 437. mál (jafnlaunavottun). --- Þskj. 570 (með áorðn. breyt. á þskj. 942, 983).

[00:41]

Horfa

[00:43]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1054).


Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, 3. umr.

Stjfrv., 333. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1034.

Enginn tók til máls.

[00:44]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1055).


Hollustuhættir og mengunarvarnir, 3. umr.

Stjfrv., 376. mál (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda). --- Þskj. 1035, nál. 1025.

[00:44]

Horfa

[00:47]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1056).


Tekjustofnar sveitarfélaga, 3. umr.

Stjfrv., 306. mál (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði). --- Þskj. 1036.

[00:47]

Horfa

[00:48]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1057).


Dómstólar o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 481. mál (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála). --- Þskj. 672 (með áorðn. breyt. á þskj. 839).

Enginn tók til máls.

[00:48]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1058).


Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl., 3. umr.

Frv. ÓBK o.fl., 553. mál (framkvæmd og dagsetningar). --- Þskj. 829.

Enginn tók til máls.

[00:49]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1059).


Útlendingar, 3. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 544. mál (skiptinemar). --- Þskj. 1038.

Enginn tók til máls.

[00:49]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1060).


Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, 3. umr.

Frv. umhverfis- og samgöngunefndar, 523. mál (kröfur til mönnunar o.fl.). --- Þskj. 1039.

Enginn tók til máls.

[00:50]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1061).


Fyrirtækjaskrá, 3. umr.

Frv. BLG o.fl., 116. mál (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá). --- Þskj. 1040.

Enginn tók til máls.

[00:50]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1062).


Fjármálaáætlun 2018--2022, frh. síðari umr.

Stjtill., 402. mál. --- Þskj. 533, nál. 808, 809, 831, 842 og 873, brtt. 843 og 871.

[00:50]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1063).


Um fundarstjórn.

Umræða um skipun dómara í Landsrétt.

[02:08]

Horfa

Málshefjandi var Birgitta Jónsdóttir.

Fundi slitið kl. 02:10.

---------------