Alexander Stefánsson: ræður


Ræður

Grænlandssjóður

lagafrumvarp

Verðtryggður lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Styrkir til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakanna

fyrirspurn

Flugleiðin Akureyri---Ólafsfjörður---Reykjavík

fyrirspurn

Fæðispeningar sjómanna

fyrirspurn

Lífeyrisréttindakerfi fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Raforka til húshitunar

fyrirspurn

Verðtryggður lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Styrkir til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakanna

fyrirspurn

Flugleiðin Akureyri---Ólafsfjörður---Reykjavík

fyrirspurn

Fæðispeningar sjómanna

fyrirspurn

Lífeyrisréttindakerfi fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Raforka til húshitunar

fyrirspurn

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Iðnaður á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Jarðhitaleit á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Samgöngur um Hvalfjörð

þingsályktunartillaga

Vegurinn undir Ólafsvíkurenni

þingsályktunartillaga

Bygging útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tollskrá

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Raforka til húshitunar

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verðgildi íslensks gjaldmiðils

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmáls

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmáls

um fundarstjórn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Rafknúin járnbraut

þingsályktunartillaga

Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum

þingsályktunartillaga

Iðngarðar

fyrirspurn

Reykjanesbraut

fyrirspurn

Hagnýting innlendra byggingarefna

þingsályktunartillaga

Einangrun húsa

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Húshitunaráætlun

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Almennar skoðanakannanir

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Almennar skoðanakannanir

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Almennar skoðanakannanir

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Fjármagn til yfirbyggingar vega

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Landhelgisgæsla

þingsályktunartillaga

Iðnaður á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Orlofssjóður aldraðra

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Langtímaáætlun um vegagerð

þingsályktunartillaga

Veðurfregnir

þingsályktunartillaga

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár