Kjartan Ólafsson: ræður


Ræður

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi

fyrirspurn

Skattgreiðslur erlendra starfsmanna við Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Símenntunarmiðstöðvar

umræður utan dagskrár

Malarnám í Ingólfsfjalli

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 13 53,6
Andsvar 12 16,85
Samtals 25 70,45
1,2 klst.