Matthías Ólafsson: ræður


Ræður

Skipun fastanefnda

kosningar ýmsar

Nauðsynjavörur undir verði

lagafrumvarp

Verðhækkunartollur

lagafrumvarp

Stofnun stýrimannaskóla á Ísafirði

lagafrumvarp

Mótorvélstjóraskóli

lagafrumvarp

Einkasala á sementi

lagafrumvarp

Ritsíma- og talsímakerfi

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)

lagafrumvarp

Einkasala landssjóðs á kolum

þingsályktunartillaga

Vélgæsla á mótorskipum

lagafrumvarp

Einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíu

lagafrumvarp

Einkaréttur til þess að veiða lax úr sjó

lagafrumvarp

Fiskveiðar á opnum skipum

lagafrumvarp

Mótorvélstjóraskóli

lagafrumvarp

Hámarksverð á smjöri

þingsályktunartillaga

Sala þjóðgarða, sala kirkjujarða

lagafrumvarp

Hámarksverð á smjöri

þingsályktunartillaga

Stofnun stýrimannaskóla á Ísafirði

lagafrumvarp

Ritsíma- og talsímakerfi

lagafrumvarp

Mótorvélstjóraskóli

lagafrumvarp

Vélgæsla á mótorskipum

lagafrumvarp

Fyrirhleðsla fyrir Þverá og Markarfljót

lagafrumvarp

Tunga í Skutulsfirði

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Höfnum

lagafrumvarp

Lýsismat

lagafrumvarp

Notkun hafna o. fl.

lagafrumvarp

Veðurathugunarstöð í Reykjavík

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða í kaupstöðum

lagafrumvarp

Manntal í Reykjavík

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða í Reykjavík

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1914 og 1915

lagafrumvarp

Herpinótaveiði á fjörum inn úr Húnaflóa

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld

lagafrumvarp

Samþykkt á landsreikningum 1914 og 1915

lagafrumvarp

Samábyrgðin

lagafrumvarp

Landsreikningarnir 1914 og 1915

þingsályktunartillaga

Almenn hjálp

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Ísafjörð

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Slysatrygging sjómanna

lagafrumvarp

Verð á landssjóðsvöru

þingsályktunartillaga

Rannsókn hafnarstaða

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Vitabyggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Skólahald næsta vetur

þingsályktunartillaga

Vitabyggingar

lagafrumvarp

Húsmæðraskóli á Norðurlandi

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða í kaupstöðum

lagafrumvarp

Húsmæðraskóli á Norðurlandi

lagafrumvarp

Verð á landssjóðsvöru

þingsályktunartillaga

Tollalög

lagafrumvarp