2005-12-08 14:31:28# 132. lþ.#F 39.#9. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 16:33:04| L gert 22 9:28
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 327. mál (sérstakt kílómetragjald). --- Þskj. 359, nál. 549 og 555, brtt. 550.

[14:31]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[14:37]

Kjartan Ólafsson (andsvar):


[14:38]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:39]

Kjartan Ólafsson (andsvar):


[14:40]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:42]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[14:43]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:44]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[14:45]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:46]

Jón Bjarnason (andsvar):


[14:47]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:49]

Jón Bjarnason (andsvar):


[14:50]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:51]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[14:52]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:53]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[14:55]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[14:56]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Kristján L. Möller):


[15:35]

Kjartan Ólafsson:


[15:45]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Kristján L. Möller) (andsvar):


[15:46]

Kjartan Ólafsson (andsvar):


[15:46]

Einar Oddur Kristjánsson:


[15:53]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Kristján L. Möller) (andsvar):


[15:53]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:54]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[16:03]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Kristján L. Möller) (andsvar):


[16:04]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[16:05]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Kristján L. Möller) (andsvar):


[16:05]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[16:08]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[16:10]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[16:12]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[16:14]

Össur Skarphéðinsson:


[16:23]

Ögmundur Jónasson:


[16:25]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[16:27]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:29]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[16:32]

Ögmundur Jónasson (andsvar):