Fundargerð 148. þingi, 7. fundi, boðaður 2017-12-21 23:59, stóð 16:03:44 til 20:58:13 gert 21 21:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

7. FUNDUR

fimmtudaginn 21. des.,

að loknum 6. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[16:03]

Horfa


Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, 2. umr.

Stjfrv., 3. mál. --- Þskj. 3, nál. 71, 77, 83, 84 og 85, brtt. 72, 78 og 86.

[16:05]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:54]

[19:30]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, 2. umr.

Stjfrv., 46. mál (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði). --- Þskj. 46, nál. 74.

[20:01]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útlendingar, 2. umr.

Stjfrv., 7. mál (dvalarleyfi vegna iðnnáms). --- Þskj. 7, nál. 73.

[20:04]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dómstólar o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 8. mál (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.). --- Þskj. 8, nál. 82.

[20:27]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mannvirki, 2. umr.

Stjfrv., 4. mál (faggilding, frestur). --- Þskj. 4, nál. 52.

[20:40]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 2. umr.

Stjfrv., 5. mál (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða). --- Þskj. 5, nál. 53.

[20:43]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 2. umr.

Stjfrv., 28. mál (notendastýrð persónuleg aðstoð). --- Þskj. 28, nál. 70.

[20:45]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:57]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 20:58.

---------------