Fundargerð 151. þingi, 107. fundi, boðaður 2021-06-04 13:00, stóð 13:00:52 til 16:27:03 gert 7 9:52
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

107. FUNDUR

föstudaginn 4. júní,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:


Um fundarstjórn.

Samráð við utanríkismálanefnd.

[13:00]

Horfa

Málshefjandi var Logi Einarsson.


Þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Frv. þingskapanefndar, 468. mál (starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.). --- Þskj. 1585.

[13:14]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1611).


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 768. mál (nýting séreignarsparnaðar). --- Þskj. 1338.

[13:16]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1612).


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 550. mál (mansal). --- Þskj. 917, nál. 1541.

[13:18]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 755. mál (leyfisveitingar o.fl.). --- Þskj. 1289, nál. 1545.

[13:21]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 354. mál. --- Þskj. 440, nál. 1549 og 1573.

[13:23]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og velfn.


Barna- og fjölskyldustofa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 355. mál. --- Þskj. 441, nál. 1550.

[13:48]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og velfn.


Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 356. mál. --- Þskj. 442, nál. 1551.

[13:52]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og velfn.


Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 561. mál (samþætting þjónustu, hlutverk o.fl.). --- Þskj. 941, nál. 1575, brtt. 1576.

[13:54]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

[Fundarhlé. --- 14:02]


Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld, 2. umr.

Stjfrv., 697. mál (nýsköpun, arður, yfirskattanefnd o.fl.). --- Þskj. 1176, nál. 1565, brtt. 1566 og 1570.

[15:00]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi, 2. umr.

Stjfrv., 604. mál (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 1031, nál. 1579.

[15:38]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjöleignarhús, 2. umr.

Stjfrv., 748. mál (rafrænir húsfundir og fjölbreytt húsnæði). --- Þskj. 1270, nál. 1601.

[15:46]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, 2. umr.

Stjfrv., 689. mál. --- Þskj. 1159, nál. 1577, brtt. 1578.

[15:50]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs, 3. umr.

Stjfrv., 775. mál (framlenging úrræða o.fl.). --- Þskj. 1584, brtt. 1586.

[15:52]

Horfa

Umræðu frestað.

[16:26]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 10.--11., 15. og 17. mál.

Fundi slitið kl. 16:27.

---------------