Kjartan Jóhannsson: ræður


Ræður

Viðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánar

þingsályktunartillaga

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kaup og sala á togurum

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Smásöluverslun í dreifbýli

fyrirspurn

Aðild Íslands að Genfarbókuninni 1979

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Lánakortastarfsemi

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetis

fyrirspurn

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Innflutningur á skipi

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Nýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Flutningur gufuhverfils Kröfluvirkjunar til háhitasvæðis á Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Olíumöl

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar með dragnót

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti