Pálmi Jónsson: ræður


Ræður

Tilkynning

tilkynningar forseta

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Skráning nafna í þjóðskrá

fyrirspurn

Minning Lúðvíks Jósepssonar

Störf landpósta

umræður utan dagskrár

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Samsettir flutningar o.fl. vegna EES

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Samsettir flutningar o.fl. vegna EES

lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1993

munnleg skýrsla þingmanns

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Vitamál

(lög um vitamál og lögskráningu sjómanna)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

(breyting á samningi)
þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(innflutningur skipa eldri en 15 ára)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 12 111,63
Ræða 23 38,65
Andsvar 8 13,33
Um fundarstjórn 1 1,67
Um atkvæðagreiðslu 1 1,45
Prent 17 0,98
Grein fyrir atkvæði 1 0,7
Samtals 63 168,41
2,8 klst.