Vilmundur Gylfason: ræður


Ræður

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Lögfræðiaðstoð

lagafrumvarp

Skattadómur og rannsókn skattsvikamála

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

fyrirspurn

Umferðarlög

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita

lagafrumvarp

Kvikmyndasafn Íslands

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Greiðslur vegna Búnaðarþings

fyrirspurn

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Lögréttulög

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Ávöxtun skyldusparnaðar

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Tilbúningur og verslun með smjörlíki o.fl.

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Viðskiptafræðingar og hagfræðingar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Áfengiskaup ráðuneyta

fyrirspurn

Störf milliþinganefndar í byggðamálum

fyrirspurn

Listskreytingar ískólum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Stefnumörkun í menningarmálum

þingsályktunartillaga

Flutningur gufuhverfils Kröfluvirkjunar til háhitasvæðis á Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Olíumöl

fyrirspurn

Barnalög

lagafrumvarp

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mál Skúla Pálssonar á Laxalóni

þingsályktunartillaga