Birgir Ármannsson: ræður


Ræður

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umhverfisþing

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Nefndadagar

um fundarstjórn

Kaupréttarsamningar

fyrirspurn

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Verslun með áfengi og tóbak

(einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Útvarpslög o.fl.

(stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Vestnorræna ráðið 2003

skýrsla

Samstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofna

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 86,3
Andsvar 22 35,73
Flutningsræða 4 16,67
Um fundarstjórn 1 1,23
Samtals 76 139,93
2,3 klst.