1998-02-23 15:39:32# 122. lþ.#F 73.#9+6. fundur. Stjórn fiskveiða., til 18:21:15| F gert 24 12:59
[prenta uppsett í dálka] 73. fundur

Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. KHG, 189. mál (handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.). --- Þskj. 191.

og

Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. KHG o.fl., 236. mál (brottfall laga). --- Þskj. 269.

og

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 1. umr.

Frv. KHG og HG, 252. mál (Hafrannsóknastofnun o.fl.). --- Þskj. 297.

og

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum, 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 263. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 330.

og

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins, fyrri umr.

Þáltill. HG, 269. mál. --- Þskj. 337.

og

Rannsókn á áhrifum dragnótaveiða, fyrri umr.

Þáltill. GE o.fl., 308. mál. --- Þskj. 383.

og

Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. KHG, 487. mál (frysti- og vinnsluskip). --- Þskj. 830.

[15:39]

Flm. (Kristinn H. Gunnarsson):


[16:05]

Flm. (Steingrímur J. Sigfússon):


[16:36]

Guðný Guðbjörnsdóttir (andsvar):


[16:37]

Flm. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[16:40]

Flm. (Hjörleifur Guttormsson):


[16:50]

Útbýting þingskjals:

[16:52]

Flm. (Gísli S. Einarsson):


[17:07]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[17:10]

Flm. (Gísli S. Einarsson) (andsvar):


[17:12]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[17:14]

Flm. (Gísli S. Einarsson) (andsvar):


[17:17]

Einar K. Guðfinnsson:


[17:38]

Flm. (Gísli S. Einarsson) (andsvar):


[17:40]

Einar K. Guðfinnsson (andsvar):


[17:42]

Flm. (Gísli S. Einarsson) (andsvar):


[17:44]

Einar K. Guðfinnsson (andsvar):


[17:46]

Lúðvík Bergvinsson:


[17:58]

Flm. (Kristinn H. Gunnarsson) (andsvar):


[18:00]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[18:01]

Flm. (Steingrímur J. Sigfússon):


[18:11]

Flm. (Kristinn H. Gunnarsson):


[18:20]

Útbýting þingskjala: