Fundargerð 122. þingi, 98. fundi, boðaður 1998-03-30 15:00, stóð 15:00:00 til 19:32:19 gert 31 8:20
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

98. FUNDUR

mánudaginn 30. mars,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[15:01]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Vistun ungra afbrotamanna.

[15:01]

Málshefjandi var Margrét Frímannsdóttir.

[16:09]

Útbýting þingskjala:


Verslunaratvinna, 3. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 1016.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti, 3. umr.

Stjfrv., 286. mál (kauphallir, innborgað hlutafé). --- Þskj. 357.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 341. mál (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.). --- Þskj. 430, brtt. 1018.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 443. mál (öndunarsýni). --- Þskj. 770.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 3. umr.

Stjfrv., 444. mál (tölvubrot). --- Þskj. 771.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð opinberra mála, 2. umr.

Stjfrv., 441. mál (sektarinnheimta). --- Þskj. 768, nál. 1021.

[16:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögreglulög, 2. umr.

Stjfrv., 442. mál (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.). --- Þskj. 769, nál. 1019, brtt. 1020.

[16:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 209. mál (hámark aflahlutdeildar). --- Þskj. 222, nál. 1031, brtt. 1032.

[17:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttur til veiða og vinnslu afla í fiskveiðilandhelgi Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (heildarlög). --- Þskj. 429, nál. 1027, brtt. 1028.

[17:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftferðir, 2. umr.

Stjfrv., 201. mál (heildarlög). --- Þskj. 210, nál. 1063 og 1083, brtt. 1064.

[17:45]

[18:43]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með skipum, 1. umr.

Stjfrv., 593. mál (farþegaflutningar). --- Þskj. 1005.

[19:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Siglingalög, 1. umr.

Stjfrv., 613. mál. --- Þskj. 1042.

[19:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 4. og 14.--22. mál.

Fundi slitið kl. 19:32.

---------------