Eyjólfur Konráð Jónsson: ræður


Ræður

Einingahús

fyrirspurn

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Barnabótaauki

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda

þingsályktunartillaga

Varnir gegn fisksjúkdómum

þingsályktunartillaga

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Sala Gullaugans og Áburðarverksmiðjunnar

þingsályktunartillaga

Samvinnufélög og samvinnusambönd

fyrirspurn

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Sparnaður í fjármálakerfinu

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Greiðsla rekstrar- og afurðalána bænda

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Tollskrá

lagafrumvarp

Varnir gegn fisksjúkdómum

þingsályktunartillaga

Fiskeldismál

þingsályktunartillaga

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Beinar greiðslur til bænda

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns

lagafrumvarp

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda

þingsályktunartillaga

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Afnám misréttis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Umsvif erlendra sendiráða

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Breytt nýting útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Veðdeild Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

þingsályktunartillaga

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp