Magnús Stefánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Staðan í sjávarútvegi, kjör sjómanna og fiskvinnslufólks

umræður utan dagskrár

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Tilkynning um embættismann alþjóðanefndar

tilkynningar forseta

Strandsiglingar

fyrirspurn

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(námsstyrkir)
lagafrumvarp

Urriðafossvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins

um fundarstjórn

Frumvarp um skráningu og mat fasteigna

um fundarstjórn

Fátækt barna á Íslandi

fyrirspurn

Stimpilgjöld af lánum til húsnæðiskaupa

fyrirspurn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Framboð Íslands til öryggisráðsins

umræður utan dagskrár

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Einkarekstur og útvistun á starfsemi Landspítala

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2007

(yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum)
lagafrumvarp

Endurskoðun á skattamálum lögaðila

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar og efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg staða Orkusjóðs

fyrirspurn

Skattamál

störf þingsins

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Skipafriðunarsjóður

þingsályktunartillaga

Ísland sem alþjóðleg fjármálamiðstöð

fyrirspurn

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Aukið álag á heilsugæsluna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Námslán námsmanna erlendis

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 84,12
Flutningsræða 6 19,1
Andsvar 3 2,83
Um atkvæðagreiðslu 1 0,75
Samtals 72 106,8
1,8 klst.