Karvel Pálmason: ræður


Ræður

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapalaga

kosningar

Vestfjarðaskip

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Framkvæmd skattalaga

fyrirspurn

Samkomulag um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Skylduskil til safna

lagafrumvarp

Þingnefnd til að kanna framkvæmd dómsmála

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Úrbætur í atvinnumálu á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Aðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudal

fyrirspurn

Móttökuskilyrði fyrir sjónvarpssendingar á fiskimiðum úti fyrir Vestfjörðum

lagafrumvarp

Litasjónvarp

þingsályktunartillaga

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða og stórvirkra vinnuvéla

fyrirspurn

Aðgerðir vegna langvarandi neyðarástands í atvinnumálum á Bíldudal

fyrirspurn

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum

þingsályktunartillaga

Litasjónvarp

þingsályktunartillaga

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Viðgerðir fiskiskipa

fyrirspurn

Umferðarlög

lagafrumvarp

Fiskimjölsverksmiðja í Grindavík

þingsályktunartillaga

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Vetrarvegur um Breiðadalsheiði

fyrirspurn

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Kosningaréttur

þingsályktunartillaga

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæði um prestskosningar

þingsályktunartillaga

Skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Stefnumótun í orku- og iðnaðarmálum

þingsályktunartillaga

Kaup og kjör sjómanna

lagafrumvarp

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Kaup og kjör sjómanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

þingsályktunartillaga

Starfslok neðri deildar

þingfrestun