Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Bygging útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Opinber stefna í áfengismálum

þingsályktunartillaga

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Sveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Undirbúningur almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi

þingsályktunartillaga

Bætt nýting sjávarafla

þingsályktunartillaga

Raforka til húshitunar

fyrirspurn

Varaflugvöllur fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

fyrirspurn

Launasjóður rithöfunda

þingsályktunartillaga

Grunnskólar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Biskupskosning

lagafrumvarp

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Manntal 1981

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Barnalög

lagafrumvarp

Húshitunaráætlun

fyrirspurn

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Stefnumörkun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Vínveitingar á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Olíuviðskipti við Breta

fyrirspurn

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

beiðni um skýrslu

Raforkuver

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Graskögglaverksmiðja

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Raforkuver

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp