Sverrir Hermannsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Kosning þingfararkaupsnefndar

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapa

kosningar

Fundarsókn þingmanna

tilkynningar forseta

Fundarsókn þingmanna

tilkynningar forseta

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Flugstöð á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Afgreiðsla máls úr nefnd

um fundarstjórn

Biskupskosning

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þingfrestun

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Tilraunaveiðar á kola í Faxaflóa

fyrirspurn

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verslun og innflutningur á kartöflum

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Vegagerð

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlanir um vegagerð

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður utan dagskrár

Varamaður tekur þingsæti

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Vínveitingar á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfunda

tilkynning frá forseta

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Langtímaáætlun um vegagerð

þingsályktunartillaga

Listskreytingasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp

Starfslok neðri deildar

þingfrestun