Fundargerð 138. þingi, 119. fundi, boðaður 2010-05-07 12:00, stóð 12:00:48 til 16:46:08 gert 10 8:45
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

119. FUNDUR

föstudaginn 7. maí,

kl. 12 á hádegi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um embættismann fastanefndar.

[12:00]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að Ólína Þorvarðardóttir hefði verið kjörin formaður umhverfisnefndar.


Tilkynning um mannabreytingar í nefndum.

[12:01]

Hlusta | Horfa

Forseti kynnti eftirfarandi breytingar á nefndaskipan:

Utanríkismálanefnd: Ragnheiður E. Árnadóttir tekur sæti Þorgerðar K. Gunnarsdóttur og Einar K. Guðfinnsson verður varamaður í stað Ragnheiðar E. Árnadóttur.

Menntamálanefnd: Óli Björn Kárason, varamaður Þorgerðar K. Gunnarsdóttur, tekur sæti Unnar Brár Konráðsdóttur.

Heilbrigðisnefnd: Óli Björn Kárason, varamaður Þorgerðar K. Gunnarsdóttur, tekur sæti Ragnheiðar Ríkharðsdóttur.

Viðskiptanefnd: Sigurður Kári Kristjánsson, varamaður Illuga Gunnarssonar, tekur sæti Ragnheiðar E. Árnadóttur.


Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar.

[12:02]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að kl. hálftvö færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 7. þm. Suðurk.


Störf þingsins.

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

[12:02]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ, frh. 2. umr.

Stjfrv., 320. mál. --- Þskj. 393, nál. 1037 og 1048.

[12:35]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og iðnn.


Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 382. mál (heildarlög). --- Þskj. 686, nál. 1016.

[12:57]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Brottfall laga nr. 16/1938, frh. 2. umr.

Stjfrv., 436. mál (afkynjanir). --- Þskj. 757, nál. 1036.

[13:02]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Landflutningalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 58. mál (heildarlög). --- Þskj. 58, nál. 852, frhnál. 1039.

[13:03]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1052).


Árlegur vestnorrænn dagur, síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 311. mál. --- Þskj. 363, nál. 1001.

[13:04]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegs, síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 313. mál. --- Þskj. 365, nál. 1002.

[13:07]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi, síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 315. mál. --- Þskj. 367, nál. 1003.

[13:08]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúum, síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 316. mál. --- Þskj. 368, nál. 1004.

[13:10]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum, síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 317. mál. --- Þskj. 369, nál. 1005.

[13:12]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:13]


Umræður utan dagskrár.

Forgangsmál ríkisstjórnarinnar í umhverfismálum.

[13:36]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Eygló Harðardóttir.


Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 1. umr.

Stjfrv., 532. mál (notkun þjóðfánans til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu). --- Þskj. 921.

[14:07]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allshn.

[14:34]

Útbýting þingskjals:


Dómstólar, 2. umr.

Stjfrv., 390. mál (reglur um skipun dómara). --- Þskj. 698, nál. 1045.

[14:35]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bólusetning gegn HPV-smiti og leghálskrabbameini, fyrri umr.

Þáltill. SVÓ o.fl., 498. mál. --- Þskj. 875.

[14:47]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og heilbrn.


Efling græna hagkerfisins, fyrri umr.

Þáltill. SkH o.fl., 520. mál. --- Þskj. 909.

[15:17]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og iðnn.


Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum, fyrri umr.

Þáltill. ÁJ o.fl., 535. mál. --- Þskj. 924.

[15:38]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og samgn.


Kennitöluflakk, 1. umr.

Frv. LMós o.fl., 497. mál (heimild til að synja félagi skráningar). --- Þskj. 872.

[15:41]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og viðskn.


Þingsköp Alþingis, 1. umr.

Frv. VBj o.fl., 539. mál (þingseta ráðherra). --- Þskj. 928.

[16:14]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allshn.


Hvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðslu, fyrri umr.

Þáltill. SIJ o.fl., 528. mál. --- Þskj. 917.

[16:36]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allshn.

Út af dagskrá var tekið 17. mál.

Fundi slitið kl. 16:46.

---------------