Fundargerð 141. þingi, 56. fundi, boðaður 2012-12-19 10:30, stóð 10:31:25 til 15:02:01 gert 20 9:26
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

56. FUNDUR

miðvikudaginn 19. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[10:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að atkvæðagreiðslur yrðu kl. 11. Einnig að samkomulag væri um það milli forseta og þingflokksformanna að þingfundur standi lengur en þingsköp kveða á um.


Störf þingsins.

[10:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Afbrigði um dagskrármál.

[11:06]

Horfa


Um fundarstjórn.

Afgreiðsla máls um tekjustofna sveitarfélaga.

[11:07]

Horfa

Málshefjandi var Atli Gíslason.


Bókmenntasjóður o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 110. mál (Miðstöð íslenskra bókmennta). --- Þskj. 110.

[11:09]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og allsh.- og menntmn.


Bókasafnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 109. mál (heildarlög). --- Þskj. 109, nál. 648.

[11:13]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, frh. 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 190. mál (afnám frests til að sækja um leyfisbréf). --- Þskj. 193, nál. 504.

[11:17]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Vegabréf, frh. 2. umr.

Stjfrv., 479. mál (gildistími almenns vegabréfs). --- Þskj. 617, nál. 714.

[11:20]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Dómstólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 475. mál (fjöldi dómara). --- Þskj. 613, nál. 741.

[11:23]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og allsh.- og menntmn.


Lækningatæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 67. mál (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 67, nál. 584 og 585.

[11:31]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og velfn.


Sjúkratryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 303. mál (samningar sjúkratryggingastofnunar). --- Þskj. 336, nál. 677 og 725.

[11:43]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Sjúkratryggingar o.fl., frh. 2. umr.

Frv. SII, 494. mál (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun). --- Þskj. 635.

[11:49]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara, frh. 2. umr.

Stjfrv., 498. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 640, nál. 735 og 760.

[11:51]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Stjórnarráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 214. mál (breyting ýmissa laga, flutningur verkefna). --- Þskj. 222, nál. 636, brtt. 654.

[11:57]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Frv. um.- og samgn., 515. mál. --- Þskj. 707.

[12:03]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Skipulagslög, frh. 2. umr.

Frv. um.- og samgn., 516. mál (auglýsing deiliskipulags). --- Þskj. 709.

[12:05]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Svæðisbundin flutningsjöfnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 459. mál (gildistími og framkvæmd styrkveitinga). --- Þskj. 583, nál. 739.

[12:06]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 92. mál (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur). --- Þskj. 520.

[12:13]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 769).


Búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 448. mál (leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.). --- Þskj. 562, nál. 736, brtt. 738.

[12:13]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Gatnagerðargjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 290. mál (framlenging gjaldtökuheimildar). --- Þskj. 323, nál. 737.

[12:26]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 291. mál (hlutverk Jöfnunarsjóðs). --- Þskj. 324, nál. 740.

[12:27]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og um.- og samgn.

[Fundarhlé. --- 12:39]

[15:00]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um skriflegt svar.

[15:01]

Horfa

Forseti tilkynnti að svar við fyrirspurn á þskj. 559 mundi dragast.

Út af dagskrá voru tekin 20.--29. mál.

Fundi slitið kl. 15:02.

---------------