Hannibal Valdimarsson: ræður


Ræður

Þingsetning

Kosning forseta

kosningar

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar

stefnuræða forsætisráðherra

Sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Vegamál í Vesturlandskjördæmi

fyrirspurn

Samgöngumál Vestmannaeyinga

þingsályktunartillaga

Þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum

fyrirspurn

Jafnlaunadómur

lagafrumvarp

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun Norðurlands

þingsályktunartillaga

Veggjald á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Happdrættislán ríkissjóðs

fyrirspurn

Orlof

lagafrumvarp

Fjörutíu stunda vinnuvika

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Vísitölubinding húsnæðislána

fyrirspurn

Fjörutíu stunda vinnuvika

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Leigugjald fyrir íbúðir

þingsályktunartillaga

Aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði

fyrirspurn

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Gjaldskrá Landsímans

þingsályktunartillaga

Ráðstöfun minningarsjóðs

fyrirspurn

Leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lóðaskrár

fyrirspurn

Staðsetning vegagerðartækja

fyrirspurn

Endurskoðun hafnalaga

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Orlofsmerki

fyrirspurn

Tekjustofnar sýslufélaga

fyrirspurn

Egilsstaðaflugvöllur

fyrirspurn

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Smíði strandferðaskipsins Heklu

fyrirspurn

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Samgöngumál Vestmannaeyinga

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Orlof húsmæðra

lagafrumvarp

Jafnlaunadómur

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1971

skýrsla

Vegáætlun 1972-1975

þingsályktunartillaga

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Orlof húsmæðra

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1972-1975

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp