Jóhanna Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Athvarf fyrir unga fíkniefnaneytendur

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Fjárhagsstaða húsnæðislánakerfisins

fyrirspurn

Endurmenntun vegna tæknivæðingar

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

fyrirspurn

Lækkun á gjaldtöku fyrir lyfja- og lækniskostnað

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Forræðislausir foreldrar

fyrirspurn

Sérdeild við sakadóm Reykjavíkur

fyrirspurn

Ólöglegur innflutningur og dreifing ávana- og fíkniefna

fyrirspurn

Skattsvik

fyrirspurn

Launakjör kvenna og karla

fyrirspurn

Uppsögn starfs af hálfu atvinnurekenda

fyrirspurn

Greiningastöð ríkisins

fyrirspurn

Málefni aldraðra

þingsályktunartillaga

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Lækkun á gjaldtöku fyrir lyfja- og lækniskostnað

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Fjármögnun krabbameinslækningadeildar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála

lagafrumvarp

Almannafé til tækifærisgjafa

þingsályktunartillaga

Vaxtafrádráttur til jöfnunar á húsnæðiskostnaði

þingsályktunartillaga

Ávana- og fíkniefni

lagafrumvarp

Endursala íbúða í verkamannabústöðum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Starfsemi banka og sparisjóða

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggingarsjóði ríkisins

fyrirspurn

Útlán banka og sparisjóða

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Auglýsingar banka og sparisjóða

fyrirspurn

Vanskil vegna húsnæðislána

fyrirspurn

Meint fjársvik í fasteignasölu

fyrirspurn

Tannsmíðanám

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Staða skrifstofustjóra í félagsmálaráðuneytinu

fyrirspurn

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Erfðalög

lagafrumvarp

Skipti á dánarbúum

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Bankaráð ríkisbankanna

lagafrumvarp

Endurmenntun vegna tæknivæðingar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Skýrsla fjmrh. um heildarendurskoðun lífeyrismála

skýrsla ráðherra