Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Starfshættir Alþingis

þingsályktunartillaga

Afstaða Framsóknarflokksins til erlendrar hersetu

fyrirspurn

Kosningalög

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(um br. á l. 8/1972,)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Skipulag orkumála

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Íslenskur iðnaður

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Þingfrestun

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Síldveiðar fyrir Norðurlandi

fyrirspurn

Réttindi grunnskólakennara

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Framhaldsskólanám á Norðurlandi vestra

þingsályktunartillaga

Símamál

fyrirspurn

Vegur í Mánárskriðum

fyrirspurn

Endurskoðun skattalaga

þingsályktunartillaga

Risna fyrirtækja

fyrirspurn

Álafoss hf.

fyrirspurn

Upplýsingaskylda banka og annarra lánastofnana

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sáttastörf í vinnudeilum

lagafrumvarp

Samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja

lagafrumvarp

Réttindi bænda sem eiga land að sjó

þingsályktunartillaga

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður

lagafrumvarp

Endurnýjum á stöðum forstöðumanna ríkisstofnana

lagafrumvarp

Síldarverksmiðja ríkisins á Skagaströnd

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Grunnskólar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun