Fundargerð 146. þingi, 75. fundi, boðaður 2017-05-30 10:00, stóð 10:00:20 til 01:32:28 gert 31 8:8
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

75. FUNDUR

þriðjudaginn 30. maí,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Varamenn taka þingsæti.

[10:00]

Horfa

Forseti tilkynnti að Bjarni Halldór Janusson tæki sæti Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, 4. þm. Suðvest., og Willum Þór Þórsson tæki sæti Eyglóar Harðardóttur, 9. þm. Suðvest.


Tilhögun þingfundar.

[10:00]

Horfa

Forseti tilkynnti að hlé yrði gert á þingfundi milli kl. 13 og 14 vegna nefndafunda.


Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar.

[10:01]

Horfa

Forseti tilkynnti að hann hefði óskað eftir því við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjallaði um fimm skýrslur Ríkisendurskoðunar.


Störf þingsins.

[10:01]

Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Svör við fyrirspurnum.

[10:36]

Horfa

Málshefjandi var Kolbeinn Óttarsson Proppé.


Fjármálaáætlun 2018--2022, frh. síðari umr.

Stjtill., 402. mál. --- Þskj. 533, nál. 808, 809, 831, 842 og 873, brtt. 843 og 871.

[10:43]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurskoðendur, 3. umr.

Stjfrv., 312. mál (eftirlitsgjald). --- Þskj. 428.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vopnalög, 3. umr.

Stjfrv., 235. mál (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur). --- Þskj. 856.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð sakamála, 3. umr.

Stjfrv., 374. mál (rafræn undirritun sakbornings). --- Þskj. 503, brtt. 886.

[11:53]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður íslenskra námsmanna, 3. umr.

Stjfrv., 392. mál (lánshæfi aðfaranáms). --- Þskj. 522, nál. 934.

[11:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 387. mál. --- Þskj. 517.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna, 3. umr.

Stjfrv., 234. mál (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur). --- Þskj. 326.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 307. mál (bílastæðagjöld). --- Þskj. 419, nál. 925.

[12:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir, 3. umr.

Stjfrv., 355. mál (EES-reglur, refsiákvæði). --- Þskj. 482.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftslagsmál, 3. umr.

Stjfrv., 356. mál (losun lofttegunda, EES-reglur). --- Þskj. 483.

[12:29]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framkvæmdasjóður ferðamannastaða, 2. umr.

Stjfrv., 411. mál (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.). --- Þskj. 542, nál. 814, brtt. 841.

[12:32]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa, 2. umr.

Stjfrv., 412. mál (eftirlit með vigtunarleyfishöfum). --- Þskj. 544, nál. 872, brtt. 887.

[12:37]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skortsala og skuldatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 386. mál (EES-reglur). --- Þskj. 516, nál. 826.

[12:44]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingasamstæður, 2. umr.

Stjfrv., 400. mál. --- Þskj. 531, nál. 915, brtt. 916.

[12:47]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, 2. umr.

Stjfrv., 111. mál. --- Þskj. 170, nál. 931, brtt. 932.

[12:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Eigin ummæli um fjármálaáætlun.

[12:56]

Horfa

Málshefjandi var fjármála- og efnahagsráðherra, Benedikt Jóhannesson.

[Fundarhlé. --- 12:57]


Jarðgöng undir Vaðlaheiði, 2. umr.

Stjfrv., 524. mál (viðbótarfjármögnun). --- Þskj. 755, nál. 919 og 940.

[14:01]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[14:56]

Útbýting þingskjala:


Húsnæðissamvinnufélög, 2. umr.

Stjfrv., 440. mál (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga). --- Þskj. 573, nál. 819.

[14:58]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Röð mála til umræðu.

[15:02]

Horfa

Málshefjandi var Björn Leví Gunnarsson.


Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, 2. umr.

Stjfrv., 333. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 453, nál. 805.

[15:04]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjustofnar sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 306. mál (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði). --- Þskj. 418, nál. 943.

[15:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hollustuhættir og mengunarvarnir, 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda). --- Þskj. 505, nál. 944, brtt. 945.

[15:24]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:47]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 15:48]

[16:52]

Útbýting þingskjala:


Framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar, síðari umr.

Stjtill., 378. mál. --- Þskj. 507, nál. 939.

[16:53]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017--2021, síðari umr.

Stjtill., 434. mál. --- Þskj. 567, nál. 911.

[17:32]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dómstólar og breytingalög nr. 49/2016, 2. umr.

Stjfrv., 481. mál (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála). --- Þskj. 672, nál. 839.

[17:51]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útlendingar, 2. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefnd, 544. mál (skiptinemar í framhaldsskólum). --- Þskj. 798, brtt. 901.

[17:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lyfjastefna til ársins 2022, síðari umr.

Stjtill., 372. mál. --- Þskj. 501, nál. 909.

[17:57]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl., 2. umr.

Frv. ÓBK o.fl., 553. mál (framkvæmd og dagsetningar). --- Þskj. 829, nál. 920 og 949.

[18:11]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, 2. umr.

Frv. umhverfis- og samgöngunefndar, 523. mál (kröfur til mönnunar o.fl.). --- Þskj. 753, nál. 924.

[18:24]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heildstæð stefna í málefnum einstaklinga með heilabilun, síðari umr.

Þáltill. GBr o.fl., 62. mál. --- Þskj. 119, nál. 825.

[18:32]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jafnræði í skráningu foreldratengsla, síðari umr.

Þáltill. SSv o.fl., 102. mál. --- Þskj. 161, nál. 918.

[18:41]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fyrirtækjaskrá, 2. umr.

Frv. BLG o.fl., 116. mál (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá). --- Þskj. 175, nál. 923.

[18:45]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Uppbygging að Hrauni í Öxnadal, síðari umr.

Þáltill. ValG o.fl., 193. mál. --- Þskj. 264, nál. 885.

[18:53]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningar til sveitarstjórna, 2. umr.

Frv. PawB o.fl., 258. mál (kosningarréttur erlendra ríkisborgara). --- Þskj. 356, nál. 941.

[18:59]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:04]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:04]


Skattar, tollar og gjöld, 2. umr.

Stjfrv., 385. mál (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.). --- Þskj. 515, nál. 858 og 910, brtt. 859.

[20:05]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 20:12]


Afbrigði um dagskrármál.

[20:37]

Horfa


Kjararáð, 1. umr.

Frv. efnahags- og viðskiptanefndar, 574. mál (frestun á framkvæmd lagaákvæða). --- Þskj. 884.

[20:39]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu.


Vextir og verðtrygging o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 216. mál (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur). --- Þskj. 857, brtt. 951.

[20:45]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landmælingar og grunnkortagerð, 3. umr.

Stjfrv., 389. mál (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga). --- Þskj. 519, nál. 980 og 981.

[21:47]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 21:57]

[22:53]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[22:55]

Horfa


Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 272. mál (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). --- Þskj. 379, nál. 874, frhnál. 984, brtt. 985.

[22:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 2. umr.

Stjfrv., 437. mál (jafnlaunavottun). --- Þskj. 570, nál. 942 og 966, frhnál. 983.

[23:12]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[01:32]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 01:32.

---------------