Árni Johnsen: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vitamál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Vestnorræna ráðið 1999

skýrsla

Flugmálaáætlun 2000 - 2003

þingsályktunartillaga

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(reiðvegir, girðingar)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða

lagafrumvarp

Fjarskipti

(hljóðritun símtala)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(búsetuskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Bílaleigur

lagafrumvarp

Rannsókn sjóslysa

lagafrumvarp

Siglingalög

(sjópróf)
lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(undanþágur)
lagafrumvarp

Veitinga- og gististaðir

(nektardansstaðir o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000

lagafrumvarp

Loftferðir

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 20 107,25
Ræða 9 46,65
Andsvar 18 24,4
Grein fyrir atkvæði 2 1,98
Samtals 49 180,28
3 klst.