Sigurður Eggerz: ræður


Ræður

Fyrirhleðsla fyrir Þverá

þingsályktunartillaga

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Fyrirhleðsla fyrir Þverá

þingsályktunartillaga

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Kynbætur hesta

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

þingsályktunartillaga

Framlag til kæliskápakaupa o. fl.

lagafrumvarp

Veiting Sveinbirni Högnasyni embætti á Íslandi

lagafrumvarp

Yfirsetukvennalög

lagafrumvarp

Tilfærsla á veðrétti ríkissjóðs í togurum

þingsályktunartillaga

Yfirsetukvennalög

lagafrumvarp

Bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.

lagafrumvarp

Verslunarbækur

lagafrumvarp

Kynbætur hesta

lagafrumvarp

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Kynbætur hesta

lagafrumvarp

Bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.

lagafrumvarp

Byggingarstíll prestssetursins á Bergþórshvoli

þingsályktunartillaga

Veiting Sveinbirni Högnasyni embætti á Íslandi

lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Kvennaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Fjárlög 1927

lagafrumvarp

Landhelgissjóður

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Fjárlög 1927

lagafrumvarp

Skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi

lagafrumvarp

Landhelgissjóður

lagafrumvarp

Málshöfðun gegn Sigurði Þórðarsyni

þingsályktunartillaga

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Kosningar í málum sveita og kaupstaða

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Húsmæðraskóli að Hallormsstað

þingsályktunartillaga

Rýmkun landhelginnar

þingsályktunartillaga

Einkasala á tilbúnum áburði

lagafrumvarp

Vínsala ríkisins á Siglufirði

þingsályktunartillaga

Fyrirhleðsla fyrir Þverá

þingsályktunartillaga

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Sala á síld o. fl.

lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Sala á síld o. fl.

lagafrumvarp

Þúsund ára hátíð Alþingis

þingsályktunartillaga

Sýslumenn og bæjarfógetar megi ekki eiga sæti á þingi

þingsályktunartillaga

Sjúkratryggingar

þingsályktunartillaga