Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Verðtryggður lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Styrkir til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakanna

fyrirspurn

Flugleiðin Akureyri---Ólafsfjörður---Reykjavík

fyrirspurn

Fæðispeningar sjómanna

fyrirspurn

Lífeyrisréttindakerfi fyrir alla landsmenn

fyrirspurn

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Raforka til húshitunar

fyrirspurn

Dvalarkostnaður aldraðra

fyrirspurn

Styrkir til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakanna

fyrirspurn

Eftirlaun til aldraðra

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir

fyrirspurn

Takmörkun aðgangs erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi Íslands

þingsályktunartillaga

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Meinatæknar

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmáls

um fundarstjórn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Lífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Undirbúningur mála í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

fyrirspurn til skrifl. svars

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Orlof

lagafrumvarp

Málefni hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja

lagafrumvarp

Kannanir á tekjuskiptingu og launakjörum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja

lagafrumvarp

Kjör og aðbúnaður farandverkafólks

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

lagafrumvarp

Ávöxtun skyldusparnaðar

fyrirspurn

Vaxtaútreikningur verðtryggðra lána

fyrirspurn

Viðskiptahættir ríkisbanka

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi

lagafrumvarp

Barnalög

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Lán til íbúðabygginga

fyrirspurn

Heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Störf verkaskiptingarnefndar

fyrirspurn

Úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna

lagafrumvarp

Umhverfismál

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Framkvæmd laga um fóstureyðingar

fyrirspurn

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Utanríkismál 1981

skýrsla

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár