Birgir Ármannsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfa

þingsetning

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Dráttur á birtingu tveggja skýrslna

um fundarstjórn

Störf þingsins

Almenn hegningarlög

(móðgun við erlenda þjóðhöfðingja)
lagafrumvarp

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Störf þingsins

Samgöngumál

um fundarstjórn

Störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
lagafrumvarp

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Störf þingsins

Útlendingar

(frestun réttaráhrifa o.fl.)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræðu um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Orð heilbrigðisráðherra um einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu

um fundarstjórn

Greiðsluþátttaka sjúklinga

sérstök umræða

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Alþjóðaþingmannasambandið 2016

skýrsla

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn

(rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Brexit og áhrifin á Ísland

sérstök umræða

Afgreiðsla meiri hluta nefndar á áfengisfrumvarpinu

um fundarstjórn

Störf þingsins

Störf þingsins

Lyfjastefna til ársins 2022

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

(grunnlínupunktar og aðlægt belti)
lagafrumvarp

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 57,1
Andsvar 18 30,45
Flutningsræða 2 29,02
Um atkvæðagreiðslu 4 4,18
Grein fyrir atkvæði 2 1,7
Samtals 47 122,45
2 klst.