Fundargerð 126. þingi, 107. fundi, boðaður 2001-04-05 10:30, stóð 10:30:00 til 20:39:29 gert 6 8:17
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

107. FUNDUR

fimmtudaginn 5. apríl,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Forseti tilkynnti að kl. hálftvö færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 4. þm. Vestf.

[10:31]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Þingsályktunartillaga um Þjóðhagsstofnun.

[10:32]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), fyrri umr.

Stjtill., 638. mál. --- Þskj. 1015.

[10:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), fyrri umr.

Stjtill., 639. mál. --- Þskj. 1016.

[10:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), fyrri umr.

Stjtill., 641. mál. --- Þskj. 1018.

[10:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), fyrri umr.

Stjtill., 640. mál. --- Þskj. 1017.

[11:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), fyrri umr.

Stjtill., 642. mál. --- Þskj. 1019.

[11:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta, fyrri umr.

Stjtill., 643. mál. --- Þskj. 1020.

[11:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins, fyrri umr.

Stjtill., 644. mál. --- Þskj. 1021.

[11:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001, fyrri umr.

Stjtill., 656. mál. --- Þskj. 1034.

[11:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001, fyrri umr.

Stjtill., 657. mál. --- Þskj. 1035.

[11:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT), fyrri umr.

Stjtill., 619. mál. --- Þskj. 992.

[11:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vextir og verðtrygging, 1. umr.

Stjfrv., 566. mál (heildarlög). --- Þskj. 872.

[11:31]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:47]

[13:31]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Sjávarútvegur og byggðaþróun á Íslandi.

[13:31]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Vextir og verðtrygging, frh. 1. umr.

Stjfrv., 566. mál (heildarlög). --- Þskj. 872.

[14:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:30]

Útbýting þingskjals:


Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 523. mál (verðtryggðar eignir og skuldir). --- Þskj. 819.

[15:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Móttaka flóttamannahópa, 1. umr.

Stjfrv., 588. mál. --- Þskj. 931.

[15:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðismál, 1. umr.

Stjfrv., 623. mál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.). --- Þskj. 998.

[16:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuréttindi útlendinga, 1. umr.

Stjfrv., 624. mál (heildarlög). --- Þskj. 999.

[16:41]

[16:57]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:48]

Útbýting þingskjals:


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), frh. fyrri umr.

Stjtill., 638. mál. --- Þskj. 1015.

[17:49]


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), frh. fyrri umr.

Stjtill., 639. mál. --- Þskj. 1016.

[17:50]


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), frh. fyrri umr.

Stjtill., 641. mál. --- Þskj. 1018.

[17:51]


Breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta), frh. fyrri umr.

Stjtill., 640. mál. --- Þskj. 1017.

[17:51]


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta), frh. fyrri umr.

Stjtill., 642. mál. --- Þskj. 1019.

[17:51]


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta, frh. fyrri umr.

Stjtill., 643. mál. --- Þskj. 1020.

[17:52]


Samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins, frh. fyrri umr.

Stjtill., 644. mál. --- Þskj. 1021.

[17:52]


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001, frh. fyrri umr.

Stjtill., 656. mál. --- Þskj. 1034.

[17:53]


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001, frh. fyrri umr.

Stjtill., 657. mál. --- Þskj. 1035.

[17:53]


Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT), frh. fyrri umr.

Stjtill., 619. mál. --- Þskj. 992.

[17:54]


Vextir og verðtrygging, frh. 1. umr.

Stjfrv., 566. mál (heildarlög). --- Þskj. 872.

[17:54]


Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 523. mál (verðtryggðar eignir og skuldir). --- Þskj. 819.

[17:54]


Móttaka flóttamannahópa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 588. mál. --- Þskj. 931.

[17:55]


Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 623. mál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.). --- Þskj. 998.

[17:55]


Atvinnuréttindi útlendinga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 624. mál (heildarlög). --- Þskj. 999.

[17:56]


Sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða, 1. umr.

Stjfrv., 626. mál. --- Þskj. 1001.

[17:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsaleigubætur, 1. umr.

Stjfrv., 625. mál (réttur til bóta o.fl.). --- Þskj. 1000.

[17:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:45]

Útbýting þingskjala:


Erfðaefnisskrá lögreglu, 1. umr.

Stjfrv., 616. mál. --- Þskj. 987.

[18:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:05]

Útbýting þingskjals:


Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 1. umr.

Stjfrv., 627. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1002.

[19:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norður, 1. umr.

Stjfrv., 628. mál. --- Þskj. 1003.

[19:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 1. umr.

Stjfrv., 672. mál (farsímar, fullnaðarskírteini). --- Þskj. 1050.

[19:14]

[19:20]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landhelgisgæsla Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 673. mál (smíði varðskips). --- Þskj. 1051.

[19:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Suðurlandsskógar, 1. umr.

Stjfrv., 589. mál (starfssvæði). --- Þskj. 932.

[19:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 669. mál (bifreiðar til ökukennslu). --- Þskj. 1047.

[19:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Opinber innkaup, 1. umr.

Stjfrv., 670. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1048.

[19:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipan opinberra framkvæmda, 1. umr.

Stjfrv., 671. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049.

[20:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög, 1. umr.

Stjfrv., 683. mál (vörur frá fátækustu þróunarríkjum). --- Þskj. 1062.

[20:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífeyrissjóður bænda, 1. umr.

Stjfrv., 684. mál (iðgjald). --- Þskj. 1063.

[20:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ársreikningar, 1. umr.

Stjfrv., 685. mál (ársreikningaskrá). --- Þskj. 1064.

[20:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 1. umr.

Stjfrv., 686. mál (hópferðabifreiðar). --- Þskj. 1065.

[20:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukatekjur ríkissjóðs, 1. umr.

Stjfrv., 687. mál (starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.). --- Þskj. 1066.

[20:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skráning og mat fasteigna, 1. umr.

Stjfrv., 688. mál (útgáfa matsskrár o.fl.). --- Þskj. 1067.

[20:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 20:39.

---------------