Fundargerð 149. þingi, 114. fundi, boðaður 2019-05-31 09:30, stóð 09:31:48 til 19:37:42 gert 3 8:14
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

114. FUNDUR

föstudaginn 31. maí,

kl. 9.30 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Lengd þingfundar.

[09:32]

Horfa

Forseti bar upp tillögu um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.

Umræðu frestað.


Frestun á skriflegum svörum.

Nefndir, starfshópar, faghópar og ráð á vegum ráðuneytisins. Fsp. IngS, 671. mál. --- Þskj. 1087.

Gæsluvarðhalds- og farbannsúrskurðir. Fsp. ÞSÆ, 809. mál. --- Þskj. 1275.

Greiðslur lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til sérfræðinga. Fsp. SEÞ, 746. mál. --- Þskj. 1175.

Sjókvíaeldi. Fsp. IngS, 744. mál. --- Þskj. 1173.

Rekstrarleyfi í fiskeldi. Fsp. IngS, 745. mál. --- Þskj. 1174.

Laxa- og fiskilús. Fsp. IngS, 704. mál. --- Þskj. 1128.

[09:33]

Horfa

[09:33]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[09:34]

Horfa

Umræðu lokið.

[Fundarhlé. --- 10:09]


Lengd þingfundar, frh. umr.

[10:41]

Horfa

Greidd voru atkvæði um lengd þingfundar.


Heilbrigðisstefna til ársins 2030, frh. síðari umr.

Stjtill., 509. mál. --- Þskj. 835, nál. 1505 og 1518, brtt. 1506 og 1519.

[10:45]

Horfa

Umræðu frestað.


Fullgilding samnings um að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins, síðari umr.

Stjtill., 773. mál. --- Þskj. 1230, nál. 1545.

[10:59]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023, síðari umr.

Stjtill., 403. mál. --- Þskj. 544, nál. 1546, brtt. 1547.

og

Stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033, síðari umr.

Stjtill., 404. mál. --- Þskj. 545, nál. 1546, brtt. 1548.

[11:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Mál til umræðu.

[11:43]

Horfa

Málshefjandi var Bergþór Ólason.


Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 542. mál (stjórnvaldssektir o.fl.). --- Þskj. 895, nál. 1620, brtt. 1621.

[11:46]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 2. umr.

Stjfrv., 219. mál. --- Þskj. 231, nál. 1618, brtt. 1619.

[11:57]

Horfa

[Fundarhlé. --- 12:51]

[14:20]

Útbýting þingskjala:

[14:20]

Horfa

Umræðu frestað.


Heilbrigðisstefna til ársins 2030, frh. síðari umr.

Stjtill., 509. mál. --- Þskj. 835, nál. 1505 og 1518, brtt. 1506 og 1519.

[15:15]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 219. mál. --- Þskj. 231, nál. 1618, brtt. 1619.

[18:19]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, síðari umr.

Þáltill. ÁÓÁ o.fl., 21. mál. --- Þskj. 21, nál. 1484.

[18:36]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttur barna sem aðstandendur, 2. umr.

Frv. VilÁ o.fl., 255. mál. --- Þskj. 273, nál. 1511, brtt. 1512.

[19:02]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794, 2. umr.

Stjfrv., 530. mál (farmenn). --- Þskj. 862, nál. 1495.

[19:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stéttarfélög og vinnudeilur, 2. umr.

Stjfrv., 770. mál (aðsetur Félagsdóms). --- Þskj. 1227, nál. 1594.

[19:13]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, 2. umr.

Stjfrv., 495. mál (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra). --- Þskj. 811, nál. 1623, brtt. 1624.

[19:17]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjúkratryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 644. mál (persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga). --- Þskj. 1050, nál. 1622.

[19:24]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda, síðari umr.

Þáltill. KÓP o.fl., 19. mál. --- Þskj. 19, nál. 1628.

[19:30]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:35]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 2.--5. og 19.--35. mál.

Fundi slitið kl. 19:37.

---------------