Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Raforkuverð

fyrirspurn

Kirkjugarðsgjald og kirkjujarðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Sinubrennur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag á Miðhálendi Íslands

lagafrumvarp

Fíkniefnaneysla í landinu

fyrirspurn

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 27 477,88
Um fundarstjórn 12 30,95
Andsvar 8 13,22
Flutningsræða 2 6,03
Um atkvæðagreiðslu 2 6
Grein fyrir atkvæði 2 1,02
Svar 1 0,02
Samtals 54 535,12
8,9 klst.