1996-05-02 20:50:06# 120. lþ.#F 129.#15. fundur. Tæknifrjóvgun., til 00:16:13| L gert 3 2:1
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Tæknifrjóvgun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 154. mál. --- Þskj. 184, nál. 819, 824 og 841, brtt. 820, 826, 842 og 884.

[20:50]

Valgerður Sverrisdóttir:


[20:59]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):


[21:02]

Valgerður Sverrisdóttir (andsvar):


[21:04]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):


[21:07]

Valgerður Sverrisdóttir (andsvar):


[21:08]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[21:21]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[21:23]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[21:24]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[21:26]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[21:27]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[21:29]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[21:30]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[21:32]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[21:33]

Frsm. meiri hluta allshn. (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[21:36]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[21:37]

Frsm. meiri hluta allshn. (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[21:38]

Útbýting þingskjals:

[21:38]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[22:01]

Össur Skarphéðinsson:


[22:13]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):


[22:16]

Katrín Fjeldsted:


[22:22]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):


[22:25]

Katrín Fjeldsted (andsvar):


[22:25]

Sigríður A. Þórðardóttir:


[22:33]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[22:35]

Sigríður A. Þórðardóttir (andsvar):


[22:36]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[22:37]

Frsm. 2. minni hluta allshn. (Hjálmar Jónsson) (andsvar):


[22:39]

Sigríður A. Þórðardóttir (andsvar):


[22:40]

Frsm. 2. minni hluta allshn. (Hjálmar Jónsson) (andsvar):


[22:41]

Ögmundur Jónasson:


[22:48]

Kristín Halldórsdóttir:


[22:56]

Frsm. meiri hluta allshn. (Sólveig Pétursdóttir):


[23:20]

Frsm. 2. minni hluta allshn. (Hjálmar Jónsson):


[23:28]

Frsm. meiri hluta allshn. (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[23:29]

Frsm. 2. minni hluta allshn. (Hjálmar Jónsson) (andsvar):


[23:31]

Frsm. meiri hluta allshn. (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[23:32]

Frsm. 2. minni hluta allshn. (Hjálmar Jónsson) (andsvar):


[23:33]

Hjörleifur Guttormsson:


[00:05]

Frsm. 1. minni hluta allshn. (Guðný Guðbjörnsdóttir) (andsvar):


[00:07]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):


[00:10]

Frsm. meiri hluta allshn. (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[00:13]

Hjörleifur Guttormsson (andsvar):