Dagskrá 151. þingi, 97. fundi, boðaður 2021-05-18 13:00, gert 26 9:46
[<-][->]

97. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 18. maí 2021

kl. 1 miðdegis.

---------

 1. Störf þingsins.
 2. Skipulögð glæpastarfsemi (sérstök umræða).
 3. Lax- og silungsveiði, stjfrv., 345. mál, þskj. 1249, nál. 1396 og 1442. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 4. Jarðalög, stjfrv., 375. mál, þskj. 1250, nál. 1438. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 5. Einkaleyfi, stjfrv., 616. mál, þskj. 1071, brtt. 1436. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 6. Ástandsskýrslur fasteigna, þáltill., 98. mál, þskj. 99, nál. 1434. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 7. Loftferðir, frv., 613. mál, þskj. 1065, nál. 1325, 1341 og 1344, frhnál. 1433. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 8. Aðgerðir gegn markaðssvikum, stjfrv., 584. mál, þskj. 992, nál. 1421, brtt. 1422. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 9. Ferðagjöf, stjfrv., 776. mál, þskj. 1359, nál. 1440. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 10. Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, stjfrv., 641. mál, þskj. 1103 (með áorðn. breyt. á þskj. 1394), brtt. 1447. --- 3. umr.
 11. Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár, stjfrv., 643. mál, þskj. 1105 (með áorðn. breyt. á þskj. 1393). --- 3. umr.
 12. Íslensk landshöfuðlén, stjfrv., 9. mál, þskj. 9 (með áorðn. breyt. á þskj. 1377). --- 3. umr.
 13. Almenn hegningarlög, frv., 773. mál, þskj. 1355. --- 3. umr.
 14. Stefna Íslands í málefnum norðurslóða, stjtill., 750. mál, þskj. 1273, nál. 1452. --- Síðari umr.
 15. Fjölmiðlar, stjfrv., 367. mál, þskj. 459, nál. 1370 og 1395. --- 2. umr.
 16. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjfrv., 456. mál, þskj. 776, nál. 1441. --- 2. umr.
 17. Sérstök þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyni, þáltill., 596. mál, þskj. 1010. --- Fyrri umr.
 18. Endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis, þáltill., 640. mál, þskj. 1100. --- Fyrri umr.
 19. Matvælaframleiðslu- og menntunarklasi á Árborgarsvæðinu, þáltill., 672. mál, þskj. 1141. --- Fyrri umr.
 20. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frv., 688. mál, þskj. 1158. --- 1. umr.
 21. Ættleiðingar, frv., 692. mál, þskj. 1164. --- 1. umr.
 22. Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu, frv., 694. mál, þskj. 1169. --- 1. umr.
 23. Undirbúningur að stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandi, þáltill., 695. mál, þskj. 1173. --- Fyrri umr.
 24. Endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd, þáltill., 696. mál, þskj. 1175. --- Fyrri umr.
 25. Gerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, þáltill., 719. mál, þskj. 1198. --- Fyrri umr.
 26. Ný velferðarstefna fyrir aldraða, þáltill., 720. mál, þskj. 1199. --- Fyrri umr.