Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Samningur á sviði refsiréttar um spillingu

þingsályktunartillaga

Athugasemdir í fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Málefni Palestínumanna

umræður utan dagskrár

Breyting á stjórn þingflokks Frjálslynda flokksins

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárhagserfiðleikar dómstólanna og efling sérsveitar lögreglunnar

athugasemdir um störf þingsins

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(miðlun vátrygginga)
þingsályktunartillaga

Breyting á XII. viðauka við EES-samninginn

(greiðslur yfir landamæri í evrum)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins

um fundarstjórn

Evrópuráðsþingið 2003

skýrsla

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Samvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(peningaþvætti)
þingsályktunartillaga

Samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 30 67,27
Flutningsræða 12 52,57
Andsvar 14 19,6
Samtals 56 139,44
2,3 klst.