Gísli Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1953

lagafrumvarp

Tekjuöflun til íþróttasjóðs

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Samband íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Búnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl.

lagafrumvarp

Gengisskráning o. fl.

lagafrumvarp

Samband íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Uppbót á sparifé

lagafrumvarp

Sala jarðeigna í opinberri eigu

lagafrumvarp

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Búfjártryggingar

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á hluta úr Breiðuvík í Rauðasandshreppi

lagafrumvarp

Hafnarbótasjóður

lagafrumvarp

Búfjártryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1953

lagafrumvarp

Bæjanöfn o. fl.

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Hafnarbótasjóður

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á hluta úr Breiðuvík í Rauðasandshreppi

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Hafnarbótasjóður

lagafrumvarp

Stýrimannaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Eftirlitsbátur fyrir Norðurlandi

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Menningarsjóður

lagafrumvarp

Bæjanöfn o. fl.

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Fiskveiðar á fjarlægum miðum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattsviðauki

lagafrumvarp

Eftirlit með opinberum sjóðum

lagafrumvarp

Leigubifreiðar í kaupstöðum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana

lagafrumvarp

Menningarsjóður

lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

lagafrumvarp

Skattgreiðslu Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

lagafrumvarp

Jafnvirðiskaup og vöruskipti

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur

lagafrumvarp

Hitaveitur utan Reykjavíkur

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Hitaveitur utan Reykjavíkur

lagafrumvarp

Strandferðir

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Erfðaleiga af hluta af prestssetursjörðum

lagafrumvarp

Framkvæmdabanki Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1953

lagafrumvarp

Gengisskráning

lagafrumvarp

Ríkisreikningar

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Vestmannaeyja- og Akureyrarflugvellir

þingsályktunartillaga

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Sjúkrahús o. fl.

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Sjúkrahús o. fl.

lagafrumvarp

Veð

lagafrumvarp

Eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Sjúkrahús o. fl.

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Búnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl.

lagafrumvarp

Eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana

lagafrumvarp

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Iðnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Flóa- og Skeiðaáveiturnar

þingsályktunartillaga

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Hafnarsjóður Ísafjarðar

þingsályktunartillaga

Hótel Borg

þingsályktunartillaga