Karl Steinar Guðnason: ræður


Ræður

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Fjögurra ára framkvæmdaáætlun fyrir fatlaða

fyrirspurn

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar

fyrirspurn

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leyfi frá störfum vegna umönnunar barna

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

(gildistími og fjármögnun)
lagafrumvarp

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Hlerun farsíma

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Forkönnun á hagkvæmni varaflugvallar

fyrirspurn

Olíuhöfn

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(frestun gjalddaga til 1.apríl)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(smábátar)
lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Fríhafnarsvæði við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Félagsráðgjöf

(starfsleyfi og sérfræðileyfi)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(byggðaráð)
lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(jöfnun orkuverðs)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Kosning eins varamanns í bankaráð Seðlabanka

kosningar

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

lagafrumvarp