Skammstafanir þingmanna

Í upphafi hvers kjörtímabils eru þingmönnum gefnar skammstafanir sem eru hafðar sem stystar en þó þannig að ekki sé hægt að lesa nema nafn eins þingmanns úr hverri skammstöfun. Notaðir eru fyrstu stafir úr nafni og föðurnafni og ef með þarf miðnafni.

Skammstöfun er aldrei breytt á miðju þingi jafnvel þó varamaður komi inn sem ófyrirséð var og hægt sé að lesa nafn hans úr skammstöfun annars þingmanns, en skammstöfun þingmannsins er þá væntanlega breytt á næsta þingi.

Skammstafanir þingmanna eru notaðar í Alþingistíðindum í atkvæðagreiðslum og í skjalalistum þar sem getið er flutningsmanna og stundum á þingskjölum.

Nafn þingmanns Skammstöfun
Ásgeir Ásgeirsson ÁÁ
Benedikt Sveinsson BSv
Bernharð Stefánsson BSt
Bjarni Ásgeirsson
Björn Kristjánsson BKr
Einar Árnason EÁrna
Einar Jónsson EJ
Erlingur Friðjónsson EF
Guðmundur Ólafsson
Gunnar Sigurðsson GunnS
Halldór Stefánsson HStef
Halldór Steinsson HSteins
Hannes Jónsson HannJ
Haraldur Guðmundsson HG
Hákon Kristófersson HK
Héðinn Valdimarsson HéV
Ingibjörg H. Bjarnason IHB
Ingólfur Bjarnarson IngB
Ingvar Pálmason IngP
Jóhann Þ. Jósefsson JJós
Jóhannes Jóhannesson JóhJóh
Jón Baldvinsson JBald
Jón Jónsson JónJ
Jón Auðunn Jónsson JAJ
Jón Ólafsson JÓl
Jón Sigurðsson JS
Jón Þorláksson JónÞ
Jónas Jónsson frá Hriflu JónasJ
Jónas Kristjánsson JKr
Jörundur Brynjólfsson JörB
Lárus Helgason LH
Magnús Guðmundsson MG
Magnús Jónsson MJ
Magnús Torfason MT
Ólafur Thors ÓTh
Páll Hermannsson PHerm
Pétur Ottesen PO
Sigurður Eggerz SigE
Sigurjón Á. Ólafsson SÁÓ
Sveinn Ólafsson SvÓ
Tryggvi Þórhallsson TrÞ
Þorleifur Jónsson ÞorlJ