Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Vinnsla síldar til manneldis

umræður utan dagskrár

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um málefni aldraðra

fyrirspurn

Endurskoðun siglingalaga

fyrirspurn

Símatorg

fyrirspurn

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Olíuleit við Ísland

þingsályktunartillaga

Aðbúnaður um borð í fiskiskipum

þingsályktunartillaga

Lágmarksrefsing við alvarlegum líkamsárásum

fyrirspurn

Útvarps- og sjónvarpssendingar

fyrirspurn

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi)
lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Umönnun aldraðra

þingsályktunartillaga

Tilkynningarskylda olíuskipa

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til rannsóknarnefndar sjóslysa

umræður utan dagskrár

Starfsemi og nám í stýrimannaskólum

fyrirspurn

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Öryggismál fiskiskipa og stöðugleikamælingar

umræður utan dagskrár

Kaup skólabáts

þingsályktunartillaga

Endurnýjun varðskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Læsivarðir hemlar í bifreiðum

þingsályktunartillaga

Stimpilgjald

(kaupskip)
lagafrumvarp

Rannsóknir innan efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

þingsályktunartillaga

Gerð björgunarsamninga

fyrirspurn

Slysabætur sjómanna

fyrirspurn

Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Uppgjör á vangoldnum söluskatti

lagafrumvarp

Sjóvarnir

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 129,23
Flutningsræða 11 65,43
Andsvar 24 47
Ber af sér sakir 2 1,88
Grein fyrir atkvæði 2 1,02
Samtals 73 244,56
4,1 klst.