Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Listskreytingasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana

fyrirspurn

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Starfsskilyrði myndlistarmanna

fyrirspurn

Stytting á forystugreinum dagblaða í Ríkisútvarpi

fyrirspurn

Gróði bankakerfisins

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Útgáfa nýs lagasafns

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna myntbreytingar

fyrirspurn

Útgáfa nýs lagasafns

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna myntbreytingar

fyrirspurn

Vátryggingastarfsemi

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Harðindi norðanlands

fyrirspurn

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Skattafrádráttur

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ár aldraðra

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Örbylgjustöðvar á Skaga og í Grímsey

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Alþjóðleg ráðstefna um afvopnun á Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Rannsóknir og viðvörunarkerfi í Mývatnssveit

fyrirspurn

Raforkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Endurskoðun á lögum um fuglafriðun

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Smærri hlutafélög

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Opinber stefna í áfengismálum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Mörk lögsagnarumdæma

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

fyrirspurn

Bókasafn Landsbankans og Seðlabankans

fyrirspurn

Flóð Þjórsár í Villingaholtshreppi

fyrirspurn

Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð

fyrirspurn

Tollafgreiðslugjald á aðföng til iðnaðar

fyrirspurn

Fjáröflun fyrir Bjargráðasjóð

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Listskreytingasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Atvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirði

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tónskáldasjóður Íslands

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Verðlag og samkeppnishömlur

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Afgreiðsla ríkisstjórnarinnar á frumvarpi um söluskatt

fyrirspurn

Utanríkismál 1982

skýrsla

Umræður utan dagskrár

Útflutningsgjald af grásleppuafurðum

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Staða og rekstrargrundvöllur félagsheimila

þingsályktunartillaga

Söluerfiðleikar búvara

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

lagafrumvarp

Hagnýting orkulinda

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár