Margrét Frímannsdóttir: ræður


Ræður

Ástandið í lyfjamálum

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga

fyrirspurn

Garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Stofnanir fyrir aldraða

fyrirspurn

Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

fyrirspurn

Sjúkraflutningar í Árnessýslu

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi

fyrirspurn

Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Löggæsla á skemmtunum í Skagafirði

fyrirspurn

Kynbundið ofbeldi

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Faggilding o.fl.

lagafrumvarp

Fyrirspurnir á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðargjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Gögn með frumvarpi um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Undirbúningur nýrrar fangelsisbyggingar

fyrirspurn

Málefni Fríhafnarinnar

um fundarstjórn

Aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum

athugasemdir um störf þingsins

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Jarðalög

(undanþága frá auglýsingaskyldu, tilkynningarskylda til sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Staða garðplöntuframleiðenda

umræður utan dagskrár

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 72,2
Flutningsræða 10 27,27
Andsvar 6 9,18
Um fundarstjórn 4 7,2
Samtals 59 115,85
1,9 klst.