Sólveig Pétursdóttir: ræður


Ræður

Ættleiðingar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(útlendingar frá EFTA-ríkjum)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að efla löggæslu

fyrirspurn

Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Staða löggæslumála frá Höfn til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Íslenskur ríkisborgararéttur

(tvöfaldur ríkisborgararéttur)
lagafrumvarp

Löggæslumál í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Vændi

umræður utan dagskrár

Leyniþjónusta

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Atvinnu- og dvalarleyfi útlendinga

fyrirspurn

Tollgæsla í Grundartangahöfn

fyrirspurn

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(Lögbirtingablaðið)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(brot í opinberu starfi)
lagafrumvarp

Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

fyrirspurn

Umferðarslys í Reykjavík

fyrirspurn

Réttarstaða bifreiðastjóra sem aka eftir vegöxlum

fyrirspurn

Meðferð opinberra mála

fyrirspurn

Almannavarnir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landhelgisgæslan

umræður utan dagskrár

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun, ættfræðirit)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skráning ökutækja

fyrirspurn

Staða almannavarna

athugasemdir um störf þingsins

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð

fyrirspurn

Lögmenn

(EES-reglur, námskröfur)
lagafrumvarp

Flutningur hættulegra efna um jarðgöng

fyrirspurn

Mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 16 87,67
Svar 24 77,67
Ræða 11 39,02
Andsvar 9 13,87
Samtals 60 218,23
3,6 klst.