Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Ólöglegur innflutningur fíkniefna

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(aldursmörk)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Neyðarsímsvörun

umræður utan dagskrár

Verðmyndun hjá Osta- og smjörsölunni

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(dómtúlkar, handteknir menn og gæsluvarðhaldsfangar)
lagafrumvarp

Meðferð trúnaðarupplýsinga

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(barnaklám, samkynhneigð)
lagafrumvarp

Aukastörf dómara

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf.

umræður utan dagskrár

Landsbókasafn Íslands -- Háskólabókasafn

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 19 216,98
Flutningsræða 6 25,87
Andsvar 24 20,78
Grein fyrir atkvæði 2 0,6
Samtals 51 264,23
4,4 klst.