Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Þingfrestun

Yfirlýsing frá Samfylkingunni

athugasemdir um störf þingsins

Minning Óskars E. Levís, fyrrv. alþingismanns

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Norðurlandskjördæmis vestra í stað Halldórs Þ. Jónssonar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9 gr. laga nr. 80 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Frumvarp um stjórn fiskveiða, 571. mál

um fundarstjórn

Tilkynning um nýjan þingmann

tilkynningar forseta

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

tilkynningar forseta

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Ólafs Björnssonar

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Kosning aðalmanns í stjórn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í stað Ólafs Þ. Þórðarsonar til 25. maí 2001, skv. 6. gr. laga nr. 43 26. maí 1981, um Þróunarsamvinnustofnun Íslands

kosningar

Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Reykjavíkurborgar í stað Arnmundar Backmans, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9. gr. laga nr. 80. 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Reykjaneskjördæmis í stað Þórðar Ólafssonar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis

Tilkynning um afgreiðslu þingmannamála o.fl.

tilkynningar forseta

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(peningavinningar)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Bjarna Guðbjörnssonar

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Breytingar í þingliði

tilkynningar forseta

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Jólakveðjur

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Frumvörp um almannatryggingar

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Breyting á skipan þingflokka

tilkynningar forseta

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um mannaskipti í nefnd

tilkynningar forseta

Úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Minning Magnúsar Torfa Ólafssonar

Rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Undirritun drengskaparheits

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning um nýjan þingmann

tilkynningar forseta

Minning Ástu B. Þorsteinsdóttur

Minningarorð

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Áform Norsk Hydro um byggingu álvers

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórn í þingflokki

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Tilkynning um stjórn í þingflokki

tilkynningar forseta

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Afbrigði um stefnuræðu: umræðutími flokka

afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um formennsku í þingflokki

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 109 133,5
Flutningsræða 1 14,43
Andsvar 6 9,22
Grein fyrir atkvæði 1 0,25
Samtals 117 157,4
2,6 klst.