Egill Jónsson: ræður


Ræður

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Greiðslur samkvæmt jarðræktar- og búfjárræktarlögu

fyrirspurn

Varaflugvöllur fyrir alþjóðaflug

fyrirspurn

Erfiðleikar í loðdýrarækt

fyrirspurn

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Byggðaáætlun fyrir suðurfirði Austurlands

þingsályktunartillaga

Siglingaleið um Hornafjörð

þingsályktunartillaga

Landgræðsla

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Jöklarannsóknastöð

þingsályktunartillaga

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Niðurgreiðslur úr Framleiðnisjóði landbúnaðarins

fyrirspurn

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(ábyrgð á lánum)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Landgræðsla

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Héraðsskógar

lagafrumvarp

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Siglingaleið um Hornafjörð

þingsályktunartillaga

Stóriðjuver á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Flokkun og mat á gærum og ull

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Þinglausnir

um fundarstjórn