Guðrún Ögmundsdóttir: ræður


Ræður

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(lögheimili)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Réttarstaða erlendra kvenna

fyrirspurn

Meðlagsgreiðslur

fyrirspurn

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Iðnnám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði

þingsályktunartillaga

Talsmaður útlendinga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Unglingamóttaka og getnaðarvarnir

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og lögreglulög

(sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(vinnsla persónuupplýsinga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)

lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 31 142,07
Flutningsræða 5 59,73
Andsvar 15 16,65
Grein fyrir atkvæði 3 1,62
Um atkvæðagreiðslu 2 0,77
Samtals 56 220,84
3,7 klst.