Fundargerð 150. þingi, 130. fundi, boðaður 2020-06-29 23:59, stóð 21:18:26 til 02:17:29 gert 1 14:32
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

130. FUNDUR

mánudaginn 29. júní,

að loknum 129. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[21:18]

Horfa


Kosning eins aðalmanns í stað Ragnhildar Helgadóttur í dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara.

[21:19]

Horfa

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosin væri án atkvæðagreiðslu:

Helga Melkorka Óttarsdóttir.


Kosning eins varamanns í stað Ásu Ólafsdóttur í endurupptökunefnd.

[21:19]

Horfa

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosin væri án atkvæðagreiðslu:

Guðrún Björg Birgisdóttir.


Frestun á fundum Alþingis, ein umr.

Stjtill., 966. mál. --- Þskj. 1918.

[21:20]

Horfa

[21:20]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1942).


Fimm ára samgönguáætlun 2020--2024, frh. síðari umr.

Stjtill., 434. mál. --- Þskj. 598, nál. 1685, 1686 og 1687, brtt. 1688.

[21:21]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1943).


Samgönguáætlun fyrir árin 2020--2034, frh. síðari umr.

Stjtill., 435. mál. --- Þskj. 599, nál. 1685, 1686 og 1687, brtt. 1689 og 1690.

[21:25]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1944).


Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir, 3. umr.

Stjfrv., 662. mál. --- Þskj. 1908.

Enginn tók til máls.

[21:27]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1945).


Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, 3. umr.

Stjfrv., 735. mál. --- Þskj. 1934.

Enginn tók til máls.

[21:28]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1946).


Lyfjalög, 3. umr.

Stjfrv., 390. mál. --- Þskj. 1909, brtt. 1922.

Enginn tók til máls.

[21:32]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1947).


Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, 3. umr.

Stjfrv., 446. mál (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra). --- Þskj. 1910.

Enginn tók til máls.

[21:33]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1948).


Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 3. umr.

Stjfrv., 665. mál (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). --- Þskj. 1911.

Enginn tók til máls.

[21:34]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1949).


Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða, 3. umr.

Stjfrv., 666. mál. --- Þskj. 1130 (með áorðn. breyt. á þskj. 1836), brtt. 1930.

Enginn tók til máls.

[21:35]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1950).


Atvinnuleysistryggingar, 3. umr.

Stjfrv., 812. mál (skilvirkari framkvæmd). --- Þskj. 1426.

Enginn tók til máls.

[21:36]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1951).


Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, 3. umr.

Stjfrv., 838. mál (notendaráð). --- Þskj. 1475.

Enginn tók til máls.

[21:36]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1952).


Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda, 3. umr.

Stjfrv., 709. mál (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka). --- Þskj. 1913.

Enginn tók til máls.

[21:37]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1953).


Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun, 3. umr.

Stjfrv., 721. mál (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga). --- Þskj. 1914.

Enginn tók til máls.

[21:38]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1954).


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 3. umr.

Stjfrv., 843. mál (mótframlagslán). --- Þskj. 1490, brtt. 1917.

Enginn tók til máls.

[21:38]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1955).


Loftslagsmál, 3. umr.

Stjfrv., 718. mál (skuldbindingar og losunarheimildir). --- Þskj. 1915.

Enginn tók til máls.

[21:39]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1956).


Breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna, 3. umr.

Stjfrv., 715. mál (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi). --- Þskj. 1933, brtt. 1936.

Enginn tók til máls.

[21:40]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1957).


Sjúkratryggingar, 3. umr.

Stjfrv., 701. mál (stjórn og eftirlit). --- Þskj. 1935.

Enginn tók til máls.

[21:42]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1958).


Samkeppnislög, 3. umr.

Stjfrv., 610. mál (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur). --- Þskj. 1937.

Enginn tók til máls.

[21:42]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1959).


Hollustuhættir og mengunarvarnir, 3. umr.

Stjfrv., 720. mál (EES-reglur, plastvörur). --- Þskj. 1238 (með áorðn. breyt. á þskj. 1756).

Enginn tók til máls.

[21:43]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1960).


Svæðisbundin flutningsjöfnun, 3. umr.

Stjfrv., 734. mál (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara). --- Þskj. 1939.

Enginn tók til máls.

[21:45]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1961).


Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 3. umr.

Stjfrv., 713. mál. --- Þskj. 1940.

Enginn tók til máls.

[21:45]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1962).


Fjáraukalög 2020, 3. umr.

Stjfrv., 841. mál. --- Þskj. 1941.

Enginn tók til máls.

[21:48]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1963).


Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir, 2. umr.

Frv. meiri hluta atvinnuveganefndar, 944. mál (Ferðaábyrgðasjóður). --- Þskj. 1798, nál. 1931, brtt. 1932.

[21:49]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Frv. efnahags- og viðskiptanefndar, 939. mál (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað). --- Þskj. 1754.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 2. umr.

Frv. efnahags- og viðskiptanefndar, 960. mál. --- Þskj. 1870.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 957. mál. --- Þskj. 1858.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 708. mál (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar). --- Þskj. 1216, nál. 1924.

[22:04]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 2. umr.

Stjfrv., 714. mál. --- Þskj. 1222, nál. 1893, brtt. 1894 og 1920.

[22:09]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjúkratryggingar, 2. umr.

Frv. ÞKG o.fl., 8. mál (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð). --- Þskj. 8, nál. 1869.

[22:24]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ávana- og fíkniefni, 2. umr.

Frv. HallM o.fl., 23. mál. --- Þskj. 23, nál. 1929, brtt. 1927 og 1928.

[22:39]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 2. umr.

Frv. ATG o.fl., 27. mál (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar). --- Þskj. 27, nál. 1854, brtt. 1868.

[23:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 2. umr.

Frv. HarB o.fl., 34. mál (söluhagnaður). --- Þskj. 34, nál. 1855.

[00:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir, síðari umr.

Þáltill. AKÁ o.fl., 37. mál. --- Þskj. 37, nál. 1880.

[00:07]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu, síðari umr.

Þáltill. GBr o.fl., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 1861.

[00:11]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúrustofur, síðari umr.

Þáltill. LínS o.fl., 103. mál. --- Þskj. 103, nál. 1867.

[00:27]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 2. umr.

Frv. IngS og GIK, 135. mál (fjárhæð bóta). --- Þskj. 135, nál. 1921, brtt. 1926.

[00:31]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 01:01]


Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir, frh. 2. umr.

Frv. meiri hluta atvinnuveganefndar, 944. mál (Ferðaábyrgðasjóður). --- Þskj. 1798, nál. 1931, brtt. 1932.

[01:16]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Frv. efnahags- og viðskiptanefndar, 939. mál (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað). --- Þskj. 1754.

[01:18]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 2. umr.

Frv. efnahags- og viðskiptanefndar, 960. mál. --- Þskj. 1870.

[01:19]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Veiting ríkisborgararéttar, frh. 2. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 957. mál. --- Þskj. 1858.

[01:19]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 708. mál (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar). --- Þskj. 1216, nál. 1924.

[01:20]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 714. mál. --- Þskj. 1222, nál. 1893, brtt. 1894 og 1920.

[01:22]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Sjúkratryggingar, frh. 2. umr.

Frv. ÞKG o.fl., 8. mál (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð). --- Þskj. 8, nál. 1869.

[01:30]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Ávana- og fíkniefni, frh. 2. umr.

Frv. HallM o.fl., 23. mál. --- Þskj. 23, nál. 1929, brtt. 1927 og 1928.

[01:31]

Horfa


Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Frv. ATG o.fl., 27. mál (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar). --- Þskj. 27, nál. 1854, brtt. 1868.

[01:52]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Frv. HarB o.fl., 34. mál (söluhagnaður). --- Þskj. 34, nál. 1855.

[01:57]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir, frh. síðari umr.

Þáltill. AKÁ o.fl., 37. mál. --- Þskj. 37, nál. 1880.

[01:58]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1971) með fyrirsögninni:

Tillaga til þingsályktunar um ráðstafanir til að lágmarka kostnað vegna krabbameinsmeðferðar og meðferðar við öðrum langvinnum og lífshættulegum sjúkdómum.


Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu, frh. síðari umr.

Þáltill. GBr o.fl., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 1861.

[02:00]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1972).


Náttúrustofur, frh. síðari umr.

Þáltill. LínS o.fl., 103. mál. --- Þskj. 103, nál. 1867.

[02:02]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1973).


Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Frv. IngS og GIK, 135. mál (fjárhæð bóta). --- Þskj. 135, nál. 1921, brtt. 1926.

[02:03]

Horfa

[Fundarhlé. --- 02:08]

[02:16]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 02:17.

---------------