Jón Helgason: ræður


Ræður

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun af útblæstri bifreiða og brennslu olíu og bensíns

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Hækkun áburðarverðs

umræður utan dagskrár

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(skattalagabrot)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(skráning útlendra skipa)
lagafrumvarp

Köfun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp um innflutning og sölu á áfengi

um fundarstjórn

Áætlun um að draga úr áfengisneyslu

þingsályktunartillaga

Markaðssetning rekaviðar

þingsályktunartillaga

Sjóvarnir

lagafrumvarp

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Innflutningur garðávaxta

fyrirspurn

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Verslunarálagning matvæla

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Nýting landkosta

þingsályktunartillaga

Skipun nefndar um vatnsútflutning

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 370,15
Flutningsræða 5 52,42
Andsvar 27 39,9
Um fundarstjórn 9 16,55
Málsh. um fundarstjórn 1 2,3
Um atkvæðagreiðslu 1 1,02
Grein fyrir atkvæði 1 0,97
Samtals 83 483,31
8,1 klst.